Om Uptime

Vi som jobber i Uptime har mange forskjellige interesser og fasetter ved oss. På fritiden er noen glad i å kople av med dataspill, andre driver med musikk, noen er mest opptatt av idrettsopplevelser eller andre ting – og denne listen kunne blitt gjort lang. Men det som binder oss sammen er en interesse for teknologi, digitalisering, systemutvikling!

– Vi er erfarne, nysgjerrige og dyktige utviklere og teknologer som bistår våre kunder med å digitalisere og utvikle nye løsninger. 

Når vi skal bistå en kunde, så er det alltid med kundens beste i bakhodet – Hva vil fungere godt for denne kundens saksbehandlere, evt denne kundens kunder/brukere. Hvordan kan vi gi vår kunde en robust løsning som skal brukes i flere år framover?

Noen av våre kunder har vi jobbet for i lang tid, andre jobber vi for i kortere, mer intensive perioder. 

 

HVEM ER VI?

Vi er en gjeng entusiastiske, dyktige og selvdrevne utviklere som alle har relevant høyere IT-utdanning, samt erfaring fra software-utviklingsprosjekter!

Uptime i Norge har eksistert i forskjellige former siden 2005, og de første delene av Uptime-konsernet ble grunnlagt i 1992.

Fokuset har vært rettet mot langvarige samarbeid rundt skreddersydd softwareutvikling helt siden starten. Vi har i dag kontorer i Estland, Danmark, Polen og Sveits i tillegg til Norge.

Vi jobber i både offentlig og privat sektor, hovedsaklig med utviklingsprosjekter. Prosjektenes varighet varierer men våre konsulenter jobber gjerne på samme prosjekt over flere år om det lar seg gjøre.

I hvordan bistår vi våre kunder?

Vi trives meget godt i situasjoner hvor en kunde skal utvikle en løsning som er spesifikk for denne kundens behov. Det kan være for å løse et nytt behov, satse mot en ny mulighet, eller erstatte en manuell prosess med en digital prosess, som for eksempel mange selvbetjeningsløsninger er.

Men - dersom man kan kjøpe hyllevare for å løse problemet, så er det ingen grunn til å ikke gjøre det!

Andre situasjoner vi trives godt i er:
Selvbetjeningsløsninger for dine kunder/medlemmer/ansatte, fagsystem, saksbehandlingssystem, Integrasjoner, webløsninger.

Vårt fokus er å lage et godt grunnlag for at systemet virker både nå og i fremtiden.

HVORDAN GJØR VI DET?

Graden av involvering fra kunden kan være ganske forskjellig, og vårt mantra er : Vær fleksibel og tilpasningsdyktig. To ytterpunkter presenteres herunder, men vi kan finne hybridmodeller.

Vi kan levere løsninger/utviklingsteam hvor vi tar ansvar for "alt", og hvor kundene bestiller funksjonalitet og beskriver hva løsningen skal gjøre, og vi blir enige om en pris på dette.

Eller - vi leverer en eller flere utviklere som bidrar inn i et eksisterende team, hvor vi leverer kompetanse, tid, innsats, og hvor kunden har prosjektansvaret, og på en smidig måte prioriterer oppgaver etterhvert som prosjektet skrider fram. Våre utviklere bidrar med meninger og erfaringer på utviklings-, metode- og plattformkompetanse.

Hva gjør vi for å sikre gode leveranser?

FOKUS PÅ kunde

Dersom vi ikke tror vi kan hjelpe en kunde på en god måte, så sender vi heller kunden videre til en annen leverandør som kan gjøre dette. Vi lever av at våre kunder ser verdien av den innsatsen vi gjør for dem. God kundetilfredshet og tilbakevendende aktører er en stor faktor for vår suksess og vil alltid være den viktigste prioriteten til selskapet.

Valg av prosjekter

Vi tar typisk ikke på oss små, korte prosjekter som ikke passer verken ansatte eller vår leveransemodell. En typisk leveranse for oss handler om å levere en løsning som er veldig spesifikk for vår kunde. Da blir vi ofte nødt til å både analysere, utvikle, teste, sette opp "deployment pipelines", og gjøre flere iterasjoner sammen med kunder for å få et godt sluttprodukt.

SKREDDERSYDDE LØSNINGER

Vi forstår at hver kunde har sine unike måter å gjøre ting på! Derfor er det viktig at våre applikasjoner støtter disse unike prosesssene. Vi passer på å sette oss godt inn i kundens prosess, prosjektets livsløp og hva som skal til for at kundens utfordringer blir løst på best mulige måte. Lang erfaring i bransjen og høykompetente utviklere gjør det mulig å unngå potensielle fallgruver, spare tid og resurser på veien og levere sluttprodukt av høy kvalitet.

KOMPETANSEUTVIKLING

Alle våre ansatte har rom for å oppsøke kunnskap og kurse seg på egen hånd, i tillegg til at vi jevnlig møtes for faglige seminarer, hvor vi deler erfaringer av det vi har lært internt. Det å engasjere oss i et oppdrag betyr ikke bare at du har kompetansen til en person, men at du i tillegg har en person med et selskap i ryggen som man kan dra veksler på

bærekraft i praksis - Vi tar ansvar!

I ethvert prosjektløp, og enhver leveranse er vi opptatt av at vi skal ta ansvar for hvordan vi oppfører oss, hvordan vi påvirker sluttresultatet - og også hvordan vi påvirker samfunn og miljø rundt oss.

Vi har interne regler for hvordan vi skal oppføre oss, hvordan vi resirkulerer og forbruker, hvordan vi vurderer reisevirksomhet og andre ting. Det regner vi også med at våre kunder har, og det er naturlig å også ha dette i bakhodet når vi bidrar på kundens prosjekter.

Bærekraft

Som en aktør innen informasjonsteknologi og digitalisering har vi i Uptime Consulting et samfunns- og miljømessig ansvar. Vi tror på ekte, realistisk bærekraftsarbeid gjennom satsing på områder nærliggende vår kjernevirksomhet. Uptime Consultings mål er å bidra til positiv verdiskapning som skaper forskjeller i dag og i fremtiden. Våre miljøfyrtårn-statistikker finnes her: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/170606

 

Som et nisjeselskap innen en industri som i liten grad påvirker det eksterne miljøet med fysiske utslipp, har vi valgt å fokusere på noen av FN’s bærekraftsmål

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekstquality

Vi betaler en solid fastlønn til de ansatte, slik at de ansatte slipper å leve i en situasjon hvor lønnen i stor grad er avhengig av hvorvidt de har et prosjekt/engasjement hver måned. Vi betaler også markedsmessige lønninger, og lar på den måten de ansatte ta del i den økonomiske veksten vi skaper. Anstendighet og forutsigbarhet er viktige mål i seg selv, og henger tett sammen.

Vi tror også at alle skal ha samme muligheter, uavhengig av kjønn, alder, hudfarge eller andre attributter. Vi velger våre ansatte basert på evner, erfaring og personlighet.

9. innovasjon og infrastruktur

I vår rolle som deltaker i store, ofte komplekse prosjekter kan det være vanskelig å se den direkte sammenhengen mellom det vi gjør, og hvordan vi positivt påvirker samfunnet rundt oss. Men – om man ser på det store bildet har IT-bransjen generelt, og vi spesielt, bidratt til innovering og en effektivisering av samfunnet, gjennom å utvikle infrastruktur som berører det offentlige Norge som hos Ruter, BaneNOR, Skatteetaten, Statens Vegvesen,  Digitaliseringsdirektoratet. Hos våre private kunder bidrar vi i større grad gjennom å innovere fram nye effektiviseringer sammen med kundene.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi forbruker mindre og mindre fysiske ting, og vi reiser mindre. Gjennom effektivisering ute hos kundene bidrar vi også gjennom digitalisering til at brukerne i større grad kan benytte seg av digitale prosesser, og dermed også forbruker mindre. Vi kildesorterer avfall, påvirker våre leverandører til å velge miljøvennlig og bevisstgjør våre ansatte.

13. Stoppe klimaendringene

Det å stoppe klimaendringene er et stort punkt hvor alle må bidra på sitt nivå. VI bidrar gjennom digitalisering av prosesser har vi som bransje bidratt til at innbyggerne i mindre grad trenger å reise for å gjennomføre sine ærender. Som bransje har vi også gått i bresjen for å jobbe digitalt, og uten spesielle krav til at vi må være fysisk på kontoret. Selskapet har en iboende evne til å stå i mot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer gitt at vi for de aller, aller fleste kan utføre jobben sin greit uten å fysisk måtte reise.

Medlemsskap / sertifiseringer

Microsoft GOLD PARTNER

Uptime-gruppen har vært Microsoft-sertifisert partner siden 1999 og “Certified Gold Partner” siden 2006. Vi har et sterkt fokus på kompetansebygging og -heving av de ansatte.

Oracle Partner

Uptime-gruppen har vært Oracle-partner siden 1998, og har god kjennskap til en stor del av Oracle-porteføljen. I Norge har java/JVM-basert utvikling vært en bærebjelke i flere år, og er en veldig viktig del av det vi leverer

Miljøfyrtårn

Vi har vært miljøfyrtårn siden 2018, og bruker Miljøfyrtårns virkemidler, verktøy og målsetninger for å være en bærekraftig bedrift.

ISO 9001:2015

På konsernnivå er vårt kvalitetskontroll og ledelsessystem sertifisert i henhold til  ISO 9001:2015 krav. 

AA rating

Uptime Norge har AA rating av Bisnode, noe vi har hatt i flere år.

AAA Credit rating

Bisnode vurderer Uptime konsernet til trippel-A, som er den beste kredittvurderingen man kan ha.

Ole-Kristian Villabø

Daglig leder

Kontakt oss

Abonner på vårt nyhetsbrev