TjenesterBackend-utvikling

Backend- utvikling

Med dyktige programmerere og lang erfaring er vi godt rustet til å utvikle backend-systemer som er robuste og vellintegrerte. Vi er opptatte av å bygge gode og oversiktlige systemer som løser kundens behov idag og som enkelt kan oppgraderes og videreutvikles i fremtiden. 

Vi har kompetanse innen:

Trusted by:

Robuste og sømløst integrert Backend-løsninger

Uptime sine erfarne utviklere skaper robuste og sømløst integrerte Backend-løsninger som skal komme kundene til gode.

Vi legger stor vekt på utbredt testing og dokumentering for å skape systemer, både fra bunnen av, men også for å effektivt oppdatere og forbedre eksisterende systemer som trenger fornyelse.

Vårt mål er å levere konsulenter som skaper merverdi for kundens prosjekter gjennom høy kompetanse og god erfaring fra lignende caser.

Våre konsulenter er utviklere som har en solid utdanning og flere år med relevant erfaring fra prosjekter hvor blant annet Java, Kotlin, C#/.NET, Kafka har vært/er sentrale byggeblokker. Disse løsningene blir oftest levert i virtualiserte miljøer, hvor Openshift/Terraform/Kubernetes/Docker er sentrale begreper, og hvor man jobber etter devops-prinsipper. 

Vi holder øye med utviklinger og trender i markedet for å holde våre konsulenter oppdaterte på det nyeste og mest relevante til enhver tid.

Dyktige team

Vi er med deg gjennom hele prosjektløpet og leverer systemutviklingstjenester som dekker deres behov på bestilling. Vi kan bistå med  analyse, konsept og omfangskartlegging, såvel som design, integrasjonsprosess, utvikling, testing, launch og support.

Vi bruker god tid på å sette oss inn i deres bestilling slik at resultatet innfrir deres forventninger og på den måten kan bygge et langt og godt samarbeid. 

Høykompetente på moderne teknologier

Med langvarig tilstedeværelse i IT-bransjen har vi fingeren på pulsen på hva som skjer i Norge og resten av Europa. Vi har nå en gruppe erfarne og dyktige utviklere. Dette sikrer at vår kompetanse dekker våre kunders behov ved effektiv bruk av moderne teknologier innen eksempelvis; .NET, Java, Kotlin, Clojure, Node, JavaScript, React, Vue.js, Angular, og PHP.

Kombinasjonen av vår verktøykasse og selskapets forståelse for kundecaser gjør det mulig å levere de riktige konsulentene til de riktige engasjementene. Dette skaper merverdi for våre kunder!

Ole-Kristian Villabø

Daglig leder

Kontakt oss

Abonner på vårt nyhetsbrev